Shop

Kurs Vuxen-Hjärt-Lungräddning

Compare

Vuxen-hlr med hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna samt hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp, vi lär oss också behandla en person med luftvägsstopp.

Omfattning:
– Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar vuxen HLR med hjärtstartare.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:
-Hjärt-lungräddning                                                                                                      – De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Hjärtstartare
– Information
– Demonstration
– Apparatgenomgång
– Säkerhetsaspekter
– Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
– Övning

Luftvägsstopp
– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Begäroffert info@Health4Good.se eller ring: 0721-633394