Shop

Kurs Barn-Hjärt-Lungräddning (0-1 år och 1-18 år)

Compare

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR) kan blodet pumpas runt manuellt. Bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp anländer.
Barn får sällan hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat, utan den dominerande orsaken är syrebrist. Det är viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som i värsta fall kan leda till hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp. Att förebygga hjärtstopp och olyckor handlar om att säkra barnets miljö innan något händer.

Barn-hlr med hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för barn  samt hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp, vi lär oss också behandla en person med luftvägsstopp. Barn-HLR är indelat i barn 0-1 år och 1-18 år.

Omfattning:                                                                                                                                                                                                     – Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar vuxen HLR med hjärtstartare.
– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:
-Hjärt-lungräddning                                                                              – De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Hjärtstartare
– Information
– Demonstration
– Apparatgenomgång
– Säkerhetsaspekter
– Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
– Övning

Luftvägsstopp
– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material:
Varje kursdeltagare kommer:
– att ha en egen HLR-docka barn 0-1 och 1-18 under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Begäroffert info@Health4Good.se eller ring: 0721-633394