Blog

Hjärtstartare behövs i bosadsområden

De flesta hjärtstopp som sker, sker i hemmen.

Ca 75% av alla hjärtstopp sker i hemmen och endast 5% av alla registrerade hjärtstartare finns i Svenska hjärtstartarregistret. Endast ett fåtal av dessa är tillgängliga 24/7.

Kunskaper i Hjärt-Lungräddning är nödvändig, eftersom hjärtat slutat så har hjärnan fått syrebrist och ett hjärtstopp har inträffat. Genom hjärt-lungräddning, dvs bröstkompressioner och inblås förser vi hjärnan med blod och minimerar hjärnskador i samband med ett hjärtstopp.

Lär Er hjärt-lungräddning och skaffa hjärtstartare till Bostadsrättsföreningen , samfällighetsföreningen!

https://sverigesradio.se/artikel/hjartstartarna-blir-fler-men-de-saknas-i-stockholms-bostadsomraden

Immunolo/Mikrobiolog, har arbetat i och med blodverksamheten i Sverige, Norden och Europa, arbetat och arbetar med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning inom medicinsk teknik, läkemedel, hälso och hudvårdsprodukter, instruktör i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och första hjälpen för vuxna och barn, utbildat i kosmetisk kemi, fysik, apparatlära, dermatologi, farmakologi, mikrobiologi och hygien.