Hjärt- lungräddning och första hjälpen

Vi vet att det årligen är omkring 10 000 människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, enligt Hjärt- och lungfondens forskning. Vi vet också att endast sex procent överlever. Med snabba insatser där hjärt-lungräddning påbörjas inom en minut efter hjärtstoppet och hjärtstartare ansluts inom fem minuter kan 50- 70% överleva.

Vi på MdeP Healht & Life Science AB /Health4Good.se vill se till att fler överlever ett hjärtstopp. Det sker genom ökad kunskap i HLR och att fler hjärtstartare placeras ut och registreras i samhället.

Vi har utbildat och gett vägledning till företag, olika typer av organisationer och föreningar, som hjärt säkrat och blivit en hjärtsäker zon.  I takt med att medvetenheten ökar växer intresset bland allt fler organisationer, företag och privatpersoner för både hjärtstartare och utbildning i hur du agerar snabbt när hjärtstopp inträffar, hur hjärtstartaren fungerar och i hjärt-lungräddning (HLR) samt första hjälpen både för vuxna och barn.

Kontakta oss för mer information och begär offert på kurser i HLR och Första Hjälpen samt för hjärtstartare

Lämna ett svar