Logo Loading

 

Vad är blodtryck?

Blodtryck är det tryck som uppstår i artärerna när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen. Trycket är som högst just när hjärtat drar ihop och töms, det kallas övertrycket eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat slappnar av mellan sammandragningarna sjunker blodtrycket till en lägre nivå som kallas undertrycket, det diastoliska blodtrycket. Vid en mätning skriv det som 120/80 eller 120 över 80, där den första siffran är övertrycket och den andra undertrycket.

Att mäta blodtryck

Förr i tiden mättes blodtrycket med hjälp av en kvicksilverpelare. En apparat som liknar en barometer eller termometer, graderad i millimeter. Därför anges blodtrycket i enheten millimeter kvicksilver, mmHg. Men idag används inte kvicksilverpelare. Stället används avancerade digitala  blodtrycksmätare. Men framför allt har kunskapen kring blodtryckets vikt för hälsan ökat.

Högt blodtryck

I Sverige har 25 procent av befolkningen högt blocktryck. Så kallad hypertoni. Med åldern stiger blodtrycket och 50 procent av alla som är över 60 år har högt blodtryck. Faktum är att har du fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt och kan obehandlat vara mycket farligt för din hälsa. Bland sjukdomarna du kan få finns stroke och demens.

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar ökar om du har högt blodtryck.

De allra flesta människor vet inte om att de har för högt blodtryck eftersom det ofta inte ger några symtom. Det är därför viktigt att regelbundet låta kontrollera sitt blodtryck.

Symtomen på högt blodtryck är vanligtvis lindriga och det är inte förrän man verkligen har fått det höga blodtrycket konstaterat och lyckats sänka det som man kan sätta fingret på varför man varit så trött eller lidit av huvudvärk.

Det är först vid riktigt högt blodtryck som man kan få tydligare symtom, till exempel kraftig trötthet, illamående svår huvudvärk och andnöd. Tillståndet kallas malign hypertoni och är ett livshotande tillstånd som är mycket ovanligt.

Blodtrycket varierar

Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när man är fysiskt aktiv och musklerna behöver mer blod, eller i stressituationer då hjärtat pumpar hastigare. Blodtrycket är lägre när man slappnar av och vilar och i regel lägst på natten när man sover. Blodtrycket kan dessutom variera med årstiden. På sommaren och i varma klimat är det lägre.

Vad är normalt blodtryck?

Normalt blodtryck för en man

Ett normalt blodtryck för en man ligger mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck på 80-85 mmHg. Ett blodtryck mellan 130-140/85-89 mmHg anses vara ”förhöjt normaltryck” och bör övervakas Se tabell över blodtryck nedan. Ett första steg för att behandla ett förhöjt blodtryck hos en man är ofta livsstilsförändringar som kost och motion. Är blodtrycket för högt behandlas det medicinskt.

Normalt blodtryck för en kvinna

Ett normalt blodtryck för en kvinna är mellan 120-130 mmHg i övertrycktryck och 80-85 mmHg i undertryck. Tabell för blodtryck skiljer sig inte mellan könen. Så precis som för män anses 130-140/85-89 mmHg hos en kvinna vara ett ”förhöjt normaltryck” och över 140/90 mmHg klassas som hypertoni. Kost- och livsstilsförändringar har ofta mycket positiva effekter på ett förhöjt blodtryck hos kvinnor som män.

Normalt blodtryck för en pensionär

Personer över 50 år har ofta ett högre blodtryck än yngre på grund av att kärlen blir stela med åldern. Ett normalt blodtryck för en äldre person över 65 år definieras som ett tryck mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck mellan 80-85 mmHg. Det vill säga samma som för yngre. Den stora skillnaden mot yngre är när medicinsk behandlingen sätts in och vilket blodtryck som är målet med behandlingen.

Tabell över normalt blodtrycktabell normalt blodtryck

Blodtrycksvärden i mmHg för vuxen man som kvinna, 18 år eller äldre, enligt WHO.

All Category