Information kring coronavirus

Om coronaviruset och sjukdomen covid-19  Corona virus

Coronaviruset Covid-19 har ett fast grepp om världen. Vid det här laget har det muterat många gånger. Det blir litet snällare för varje mutation men dock så sprider det sig snabbare för varje mutation.
De flesta blir lindrigt sjuka, finns de som inte ens märkt att de varit sjuka och sedan har vi de som blir riktigt allvarligt sjuka med svåra andningsbesvär.
Hosta, feber, ont i kroppen, ont i huvudet, tappar smal och lukt, svårt att andas för att nämna några symptom.
Det är av yttersta vikt att så många som möjligt vaccinerar sig, de flesta som ligger inne med svåra symptom är ovaccinerade.
Vi har ju utrotat ett antal sjukdomar i världen genom vaccination.