Logo Loading

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19  Corona virus

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus i världen.
Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19.
De flesta blir lindrigt sjuka
De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber
som går över av sig själva, men en del blir allvarligt
sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation.
Viruset överförs genom nära kontakt med en sjuk person
eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.
Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka
fem dagar efter att en person blivit smittad. Men dessa
symtom kan även komma tidigare eller senare än fem
dagar.
Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med
ett eller flera av följande symtom:
• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• halsont
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk
• illamående.
Äldre kan få en svårare sjukdom
En del människor får svårare besvär, som andningssvårigheter och lunginflammation.
De flesta av dem som får en allvarligare sjukdom är
äldre personer över 80 år. Även personer med kroniska
hjärt- och lungsjukdomar eller personer som har cancer
kan få en allvarligare sjukdom.
All Category