Välkommen till MdeP Health & Life Science AB

Vi har olika inriktningar inom företaget, dels arbetar vi med produkter som befrämja hälsa och välmående ur ett mer medicinskt perspektiv och dels ur ett vårdande och välmående perspektiv genom de kampanjer, produkter och tjänster vi erbjuder.

Våra avdelningar är Hälsa, rehab, förebyggande och utbildande och upplysande del, där vi bla har kurser i Hjärt-Lungräddning och Förstahjälpen för vuxna och barn och i det sortimentet säljer vi bland annat hjärtstartare, blodtrycksmätare m.fl. medicintekniska produkter.

Den andra delen i verksamheten inriktar sig på välmående, kroppsvård och skönhetsvård. 

Den sammankopplande länken i verksamheten är de produkter är hälsobefrämjande och förebyggande genom motion och välmående.

 

De kampanjer mot företag som vi bedriver är att arbeta för att öka medvetandet vad gäller vikten av att fler ger blod, vi behöver bli fler blodgivare i Sverige.

Under det värsta pandemi året 2020 minskade antalet aktiva blodgivare med 11%, antalet helblodsgivningar sjönk med 19% och plasmafereser med 25% och trombocytafereser med 9% .