Välkomna till MdeP Health & Life Science AB

Vår ambition är att befrämja hälsa och välmående genom de kampanjer, produkter och tjänster vi erbjuder, öka kunskap och utbilda människor i Hjärt-Lungräddning och Första hjälpen med hjärtstartare både för barn och vuxna samt att arbeta för att öka medvetandet vad gäller vikten av att fler ger blod.